Mezarlar

Yerleşim alanı dışında ise farklı tip mezarlardan oluşan nekropol alanı bulunmaktadır ve burada genel olarak 3 tür mezar tespit edilmiştir. Bunlar tonozlu mezarlar, klineli ve lahit biçiminde oyulmuş kaya mezarlarıdır. Nekropol alanında yapılan çalışmalarda şimdiye kadar iki adet tonozlu mezar tespit edilmiştir. Bu mezarlardan ilki güney kulenin batısında, surlara yakın bir konumda yer alan mezar, diğeri ise yerleşimin güneyindeki diğer yüksek tepe üzerinde yer alan tek mekânlı mezardır. Yerleşimin dışında, güney kulenin 88 m. güneyinde yer alan ana kayaya oyulmuş 2 mezar, gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamen ortaya çıkarılmıştır. Henüz herhangi bir çalışmanın gerçekleştirilmediği tavanı çökmüş ve tahrip edilmiş diğer kaya mezarları ise yerleşimin güneyindeki diğer yüksek tepe üzerinde yer almaktadır. Söz konusu mezarlar genel olarak basamaklı bir girişe sahiptir ve doğrudan mezar odasına açılmaktadır. Mezar odası kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Giriş dışındaki her üç yönde de ölülerin yatırılması için üç kline açılmış, ölünün başının konulduğu yastık ise yapılmamıştır. Ortaya çıkarılan mezarların yönsel birliğe sahip olduğu söylenebildiği gibi, her iki mezarda basamak sayılarında da bir birlikteliğin gözetildiği dikkati çekmektedir. Kazılarda herhangi bir buluntuya rastlanmayan mezarların tamamı hem antik dönemde hem de günümüzde soyulmuş ve sonrasında hayvan barınağı olarak kullanılarak tahrip edilmiş, ara duvar sonradan kaldırılarak mezarlar birleştirilmiştir. Kaya mezarlarının 4,5 m. kuzeybatısında, yönlenmesi kaya mezarlarından farklı olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan 5 adet lahit biçiminde ana kayaya oyulmuş mezarlar bulunmaktadır. Mezarların lahit kapakları ise günümüze kadar ulaşamamıştır. Mezarların çevresindeki kanallar dikkat çekicidir ve söz konusu yapılanma tepeden gelen yağmur sularının mezarın içine girmeden dışarı atılması amaçlı yapılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar ile mezarlardan tamamı temizlenerek ortaya çıkarılmıştır.

 

Kaydet

Yorumlara kapalıdır.

  • visitors yesterday
    visitors total
    visitors online